Gebrek aan werkplezier is als een ijsberg

Het topje van de ijsberg is dat 22% van de werknemers in Nederland dagelijks met tegenzin naar het werk gaat. Het grootste gevaar – van onvoldoende werkplezier – is deels onzichtbaar, maar wel gelijktijdig het grootste risico. Zo heeft 1,3 miljoen mensen in Nederland momenteel last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. De kosten voor werkgevers bedraagt jaarlijks € 2,7 miljard.

Gebrek aan werkplezier levert direct gevaar voor de organisatie op.

 

Wat een schokkende resultaten worden er in onderzoeken binnen Nederlandse bedrijven behaald.

 • 22% gaat met tegenzin naar het werk
 • 65% heeft geen of nauwelijks werkplezier
 • 62% spant zich niet (bovenmatig) in op het werk
 • 44% ervaart een te lage autonomie
 • 38% vindt de taakeisen te hoog
 • 11% noemt leidinggevende een dictator
 • 9% noemt leidinggevende een ‘softie’
 • 10% ervaart structureel stress op het werk
 • Ook de baas zelf investeert weinig in werkplezier

 

 Daar tegenover staat dat er volgens de werknemers zeker wel winst te behalen valt.

 • 93% geeft aan dat werkplezier de stress verminderd
 • 90% vindt een prettige band met collega’s essentieel
 • Meer dan 1/3 betitelt zijn leidinggevende als een expert, leider, coach of inspirator
 • 73% ziet het belang van een goede sfeer
 • 48% ziet meer afwisseling als optie voor verbetering van het werkplezier
 • 42% wil graag de ‘eigen tijd kunnen indelen’
 • 38% ziet het werkplezier toenemen bij goed werkende systemen
 • 64% vindt het belangrijk dat collega’s bij stress voor elkaar klaar staan, om werkplezier te behouden.

 

Dit waren de belangrijkste uitkomsten van ‘Het grote werkplezier onderzoek van Nederland’ van PER4MANCE,  het onderzoek door OVAL (brancheorganisatie van arbodiensten) en van het werkplezier 2019 onderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank. Aan al deze onderzoeken samen namen in totaal meer dan 10.000 mensen deel.

 

‘Het grote werkplezier onderzoek van Nederland’ laat verder zien dat ruim 50% van de medewerkers energie verliest op het werk. Een groot aantal medewerkers geeft aan weinig voldoening uit het werk te halen of last te hebben van alle veranderingen in de organisatie. Dit grootschalige onderzoek naar werkplezier in Nederland werd gehouden onder 7.536 werknemers en was in opdracht van trainings- en adviesbureau PER4MANCE uitgevoerd.

De bereidwilligheid om hard te werken voor de baas bleek een utopie te zijn, want 65 procent haalt geen of nauwelijks werkplezier uit de samenwerking met zijn leidinggevende, velen noemen hen inspiratieloos. Daar tegenover staat dat meer dan een derde van de ondervraagden zijn leidinggevende wel betitelt als een expert, leider, coach of inspirator.

 

Hoe ingrijpend zijn de gevolgen bij onvoldoende onderkennen van het belang van werkplezier?

 

De gevolgen van onvoldoende werkplezier is dat 1,3 miljoen mensen in Nederland momenteel last heeft van burn-outklachten als gevolg van werkstress. De kosten voor werkgevers? Jaarlijks € 2,7 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van OVAL (brancheorganisatie van arbodiensten). Ook zij stelden, dat het beste medicijn om uitval als gevolg van werkstress te voorkomen is om te zorgen voor voldoende werkplezier. Werkplezier zorgt dat mensen de werkdruk aankunnen. De vrijheid om je eigen werk en tijd in te delen, steun van je leidinggevende en ruimte voor ontwikkeling zijn belangrijk.

Verder blijkt ook dat een groeiende groep werknemers zogenaamde ‘bereikbaarheidsstress’ ervaart. Inmiddels is bijna de helft van de werknemers vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar. Juist de groep werknemers die de hele dag gebruik maakt van een iPad, smartphone of pc verzuimt twee keer zo vaak vanwege werkdruk of werkstress. ‘Juist het “altijd aan staan” zorgt ervoor dat veel mensen moeilijk kunnen afschakelen. Wanneer je hard werkt is ter compensatie bewust ontspannen ook nodig.’


Wat kun je doen om werkplezier terug te brengen in de organisatie?


In opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank deed Panelwizard recent ook onderzoek onder bijna 1.100 werkende Nederlanders. Uit het Werkplezieronderzoek 2019 blijkt onder meer dat Nederlanders hun werkplezier met gemiddeld een 7,5 waarderen. Voor 93% van de ondervraagden zorgt plezier hebben op het werk voor minder stress. Circa 90% noemt een prettige band met collega's essentieel voor een fijn gevoel op het werk. Gelukkig is er dus vrij gemakkelijk verbetering aan te brengen en winst te behalen.

 

Het advies van één van de onderzoekers was o.a.: “Geef medewerkers de ruimte en ga in gesprek over hun wensen en ervaringen. ‘Ken je mensen’ en ‘weet wat er speelt, niet alleen in het werk’. Ook zaken als ‘Is iemand ook mantelzorger of zijn er schulden’, dat zijn factoren die van grote invloed zijn op het functioneren. “

Advies Passioniek: “Pleziermanagement, actief luisteren en de sociocratische kringmethode bieden de beste en relatief eenvoudigste garanties op toename van werkplezier, een open gesprek, elkaar scherp houden, elkaars kwaliteiten benutten en met veel plezier een gezamenlijke uitdagende koers realiseren.”

 

Voor meer informatie: neem contact op met Passioniek.