Vernieuwing is de sleutel tot succes.

De Stockdale paradox bij de Corona crisis

De Stockdale paradox is een concept, dat door Jim Collins werd beschreven in zijn boek Good to Great. Het is genoemd naar James Stockdale, voormalig vice-presidentskandidaat, marineofficier en krijgsgevangene in Vietnam. De kern van het idee is dat je bij een crisis of in noodsituaties realisme moet combineren met optimisme. Het doel is om zo goed mogelijk een crisis te doorstaan.

Lees meer »

Lerarentekort tegen gaan door virtueel leren en ontwikkelen

Sommige Millennials verwachten dat er in de toekomst helemaal geen (basis)scholen - met een docent voor de klas - meer zijn. Is dat een gekke gedachte? De samenleving verandert onder invloed van digitalisering dermate snel, dat een ‘heden nog onvoorstelbare optie’ toch zomaar ineens realiteit kan zijn. En misschien draagt deze ontwikkeling wel bij aan plezier, passie en kracht voor alle betrokkenen!?

Lees meer »

Je bent zelf de sleutel tot succes

Van Dale omschrijft succes als 'goede afloop, uitkomst of uitslag' en 'iets dat goed afloopt'. Deze definitie legt de nadruk op een vooropgezet eindresultaat, op de geslaagde verwezenlijking van een voornemen. Succes wordt gezien als de afronding van een bepaald proces en niet zozeer als doel op zich. Succes heeft dus meer te maken met een beleving, zoals ‘in je kracht staan’, werkplezier hebben, je passie kunnen volgen, maar ook weerstanden succesvol het hoofd kunnen bieden.

Lees meer »