Plezier, passie en kracht, makkelijk gezegd!

Willen we niet allemaal de beste gedroomde werkgever voor onze werknemers zijn? En willen we niet allemaal (werk)plezier, passie en kracht bij onze gedroomde medewerkers zien? Is dit allemaal te idealistisch, teveel dromen en weinig realiteit?

Waarom zouden we het nodig vinden voor de organisatie?

Feit is, dat een organisatie gewoon geld moet verdienen om de lonen te kunnen betalen. En het is al jaren op een bepaalde manier gegaan, gewoon top-down aansturen met een OR als medezeggenschapsorgaan.

Echter de samenleving verandert in rap tempo met als belangrijkste katalysatoren de IT en de globalisering. Dit heeft vooral effect op: de samenleving als geheel, maar ook op de processen van leren en werken. Daarnaast zijn er nog tal van andere veranderingen gaande, die allemaal invloed hebben op ons werk en leven. En ook nog gaan deze veranderingen in toenemende mate sneller. Een greep is: grenzen vervagen, kunstmatige intelligentie, behoefte aan flexibiliteit, we leven in een multiculturele samenleving, men wenst inclusiviteit, gezonde lifestyle, duurzaamheid en men krijgt een hekel aan bullshit taken en complex vakjargon, etc.

 

Maar als we dan op alles willen inspelen, hoe ziet dat er binnen de organisatie uit?

Dan wenst men een organisatie, waar medewerkers soepel kunnen inspelen op de veranderingen in de samenleving, zoals op leren en werken. Maar ook waar bestuurders met hun teams een integrale visie kunnen ontwikkelen, waarbij zij uiteenlopende belangen afwegen en toekomstperspectief bieden.

Daarnaast laten Nederlandse medewerkers zich graag leiden, maar niet graag domineren. Ze wensen democratie en gelijkwaardigheid voorop. Er is een verschuiving van macht naar kracht merkbaar. En mensen hechten toenemend aan zachte waarden (veiligheid, welzijn en welbevinden) t.o.v. harde waarden (geld en ander bezit). Iedereen is nodig en de processen moeten daarop aansluiten.

Kortom als leidinggevende wil men geen bepaler, maar een coach. Die medewerkers meer verantwoordelijkheid kan geven, zodat zij zelfstandiger – en dus sneller – besluiten kunnen nemen en verantwoord kunnen inspelen op veranderingen.

 

Wat willen we onze medewerkers bieden?

Gedroomd wordt van:

  • (Werk)plezier wat een positief effect heeft op gezondheid, welzijn, groei en waar men zich veilig kan voelen.
  • Passie om ambities te realiseren wat een positief effect heeft op welbevinden, welvaart en zinvolle tijdsbesteding.
  • Kracht door scholing en (mede)zeggenschap om de persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling te versterken

 

  • Ondernemen en creativiteit blijven belangrijk.
  • Iedereen laten meedoen en talenten benutten.
  • Lifestyle en bioritme meer centraal zetten.

 

Men zoekt in de samenleving toenemend naar een Lifestyle met meer participatie. Dus er is behoefte aan een organisatievorm met participatie van allen:

  • Waar leren, werken, leven en/of wonen samenvallen.
  • Waar ambitie ontstaat vanuit passie!
  • Waar de combinatie van plezier en goede resultaten een doel is.
  • Waar gehandeld wordt vanuit kracht en niet vanuit macht!

 

Meer weten? Bel of mail.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.