De veranderingen gaan heden dermate snel, dat sommigen zich afvragen of het niet beter is om direct de mouwen op te stropen en aan het werk te gaan, zonder vooraf plannen te maken. Ze vrezen, dat tegen de tijd dat het plan af is, de ontwikkelingen hen al hebben ingehaald. Deze bezorgdheid heeft effect op de teams binnen organisaties en hun aansturing.

De droom van Passioniek

Plezier

wat een positief effect heeft op gezondheid, het welzijn, de groei en wat een positief signaal is ten aanzien van de veiligheid binnen de organisatie.

Passie

om ambities te realiseren, wat een positief effect heeft op het welbevinden, de welvaart en een zinvolle tijdsbesteding.

Kracht

door scholing en (mede)zeggenschap om de persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling te versterken.

De missie

Het begeleiden van directies en/of teams door middel van advies, interim of inspiratiesessies om het (werk)plezier, de passie en kracht te versterken met als doelen optimaal werkgeverschap en bevlogen werknemers. Een team met teamspirit en gelukkige medewerkers is beter bestand tegen stress en ziekte, meer betrokken, coöperatiever, innovatiever, creatiever en ze werken beter samen. En belangrijk: het levert ook meer tevreden klanten op.

De visie

Er zijn vele methodes om succesvol een organisatie in te richten. Hieronder treft u drie opties die zeer succesvol zijn en waar medewerkers een betere participatie door laten zien, een lager ziekteverzuim alsmede een hogere medewerkers- en klanttevredenheid. Uiteraard is meer mogelijk.

Pleziermanagement

Hieronder verstaan we enerzijds het werken aan veel werkplezier en anderzijds aan het behalen van de beste resultaten. Deze combinatie maakt dat significant betere resultaten behaald kunnen worden.

Sociocratie

Hier doet elke mening ertoe. Bij deze principes luistert men naar elkaar om van elkaar te leren en gezamenlijk breed gedragen besluiten te nemen. Medewerkers worden uitgedaagd om ieder op hun eigen niveau een grote mate van eigenaarschap te laten zien. Zo halen ze het beste uit zichzelf en elkaar.

Omgekeerd organogram

De medewerkers met de klantencontacten staan hierbij bovenaan met als gevolg, dat een klantgerichte verbindende organisatie kan ontstaan.

Doelstellingen

De betrokkenheid van medewerkers verhogen? Het ziekteverzuim verlagen? De prestaties binnen teams of afdeling verbeteren? Tevredenheid verhogen? Of werken aan continuïteit en teamspirit?  

Lees hier over het verschil tussen sociocratie en OR

https://www.passioniek.nl/sociocratie/391300_is-een-or-nog-van-deze-tijd

Het doel is ontwikkelen ‘on the job’. Dat is kostenbesparend en effectief!

Met andere woorden:

al werkend leren en al lerend implementeren!

 

Advisering

 • Optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • Governance vraagstukken
 • Medezeggenschapsontwikkelingen
 • Bij een calamiteit
 • Fusietrajecten
 • Bestrijden van pestproblemen in teams
 • Franchise formule ontwikkeling

(Interim) directie of - bestuur

 • Optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • Realisatie van fusietrajecten
 • Interim bij pestproblemen in teams
 • Interim-directie of –bestuur
 • Vakantie- of ziekteverlof vervanging
 • Toezichthouder of commissariaat

Inspiratie

 • Heidag organiseren
 • Brainstormsessies
 • Scenario-analyse
 • Verdiepingsbijeenkomsten
 • Stip op de horizon bepalen
 • Integrale (mede)zeggenschap

De kernwaarden om deze ambities te realiseren zijn:

Lees meer via de link: https://www.passioniek.nl/blog/352335_van-kennis-is-macht-naar-kennis-is-kracht

Transparantie

Transparantie draagt bij tot grotere betrokkenheid, meer waardevolle feedback en een verbeterde teamspirit.  .  

Leerbaarheid

Leerbaarheid ontstaat bij het omarmen van uiteenlopende perspectieven.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Juist verschillen maken het proces beter met als doel: betere besluiten.