Zelforganisatie is geen kunstje, maar vraagt om een totaal integraal aangepast organisatiebeleid.