Sociocratische besluitvorming met digitale collega’s

Een groeiend aantal werknemers krijgt in de nabije toekomst een digitale collega.

Het aantal robots, ook wel ‘de digitale werknemers’ genoemd, krijgt niet alleen een steeds groter aandeel in het personeelsbestand, maar de verwachting is, dat dit zelfs groeit tot meer dan 50% van de werknemers. Gaat werkplezier samen met digitale collega’s in het team? En wat kan de sociocratische besluitvorming hier aan toevoegen?

Wereldwijd onderzoek naar de toekomst van werk uitgevoerd door onderzoeksbureau IDC1 wijst op een fundamentele verschuiving in de richting van verregaande samenwerking tussen mens en machine.

 

“Samenwerking tussen mens en machine is niet langer de toekomst van werk, maar het is het nieuwe normaal voor iedere goed presterende onderneming.”

 

Aan welke digitale collega’s kan gedacht worden?

Het bedrijfsleven digitaliseert ofwel robotiseert razendsnel. Maar ook in de zorg, het huishouden en het onderwijs gaat de robotisering in een stroomversnelling.

 

Toepassing van robotisering op het werk

 • Het ontvangen en informeren van gasten en bezoekers doet een sociale robot, service robot of menselijke service robot. Zij zijn ideaal om bezoekers, klanten en medewerkers een welkom gevoel te geven.
 • Naast de digitale assistent is ook de desktoprobot een vorm van technologie die het werk overzichtelijker kan maken.
 • De robots voor productie ondersteuning zijn bijvoorbeeld Cobots en robotarmen. Deze technologie wordt ingezet om bijvoorbeeld het werk gemakkelijker te maken, meer of langer te kunnen produceren en om de foutmarge te verkleinen.
 • De meest bekende robots voor o.a. inspecties zijn drones.

 

Er zijn steeds meer soorten robots voor de zorg

 • Revalidatie, verbetering en/of handhaving van de kwaliteit van leven van de patiënt.
 • Ondersteuning van het verplegend en verzorgend personeel.
 • De ontvangst en informatie aan bezoekers.
 • Het onderhoud van het gebouw.
 • Bestrijden van eenzaamheid of bijvoorbeeld bij dementerenden.

 

Er zijn verschillende huishoudrobots beschikbaar.

 • Voor binnen bijvoorbeeld een schoonmaakrobot, zoals een robotstofzuiger of ruitenwasser.
 • Voor buiten bijvoorbeeld een grasmaairobot, een zwembadrobot en een professionele robotmaaier.

 

De robotleraar in het onderwijs

 • Een robot is zeer geduldig en daardoor geschikt om vaker achter elkaar hetzelfde onderwerp te behandelen. Niet alleen de standaard vakken, maar ook juist de programmeervaardigheden kunnen met een robotleraar ontwikkelt worden. Zie ook de blog van Passioniek …..

 

Overige sectoren bijv. de boerderij, het ziekenhuis etc.

 

Wat zijn de nadelen?

De veranderingen kunnen grote onrust met zich mee brengen en kunnen zelfs digitale ontwrichting veroorzaken. Als oorzaak wordt genoemd, dat het bedrijfsleven razendsnel digitaliseert, waarbij branchegrenzen worden afgebroken. Er worden wel nieuwe kansen gecreëerd, maar lang-succesvolle businessmodellen worden vernietigd. Daarom is het hoog tijd dat bedrijven de kansen en bedreigingen evalueren en nieuwe businessopties voor de toekomst gaan creëren met voldoende aandacht voor een goede balans tussen medewerker en machine.

 

Arbeidsmarkt

De robotisering zal minimaal een grote impact hebben op de inhoud van het werk in vele beroepen. De arbeidsmarkt verandert al een hele tijd. Die verandering zal doorzetten en hoogstwaarschijnlijk versnellen.

Wat in ieder geval vaststaat is dat voornamelijk de aard van het werk zal veranderen, omdat vooral veel ‘nu bestaande taken’ zullen worden geautomatiseerd. Die trend is overigens niet nieuw een speelt al jaren op de arbeidsmarkt voor vele beroepen.

 

Zorgen omtrent ‘passende medewerkers’ in een digitaliserende / robotiserende werkomgeving zijn:

 • 75% van de respondenten zegt dat hun organisatie moeite heeft met het aantrekken van mensen met de juiste digitale vaardigheden;
 • meer dan 20% van de respondenten is van mening dat er binnen hun organisatie op dit moment onvoldoende vaardigheden of kennis aanwezig is.

 

Wat zijn de positieve effecten van robotisering en content intelligence?

Respondenten zeggen voordelen te ervaren van de inzet van content intelligence-technologie in hun digitale transformatiestrategie. Zo ziet meer dan 40% van de beslissers een stijging met 40% in zowel klanttevredenheid als productiviteit van medewerkers. Ruim een derde van de respondenten ziet dat bedrijven sneller reageren op klanten en op nieuwe product- of omzetkansen, en dat er sprake is van verhoogde zichtbaarheid en klantbetrokkenheid.

 

 • De top 3-bedrijfsdoelen, waar robotisering / content intelligence voordeel biedt, zijn: medewerkersbetrokkenheid, klantbetrokkenheid en digitale transformatie.
 • De top 3-applicaties, die werken met data die worden gegenereerd door content intelligence, zijn: klantrelatiebeheer, business intelligence en risicobeheer.

 

Gaat werkplezier samen met digitale collega’s in het team?

Een van de belangrijkste voorspellers van werkplezier is participatie. Uit de onderzoeken blijkt, dat de participatie van klanten en medewerkers bij Robotisering toeneemt. Belangrijk is een ‘inclusieve robotagenda’, die de complementariteit van mens en machine bevordert en waar medewerkers actief bij betrokken worden. Dus niet een robotagenda, die zo veel mogelijk mensen probeert te vervangen door robots (substitutie), maar die mensen samen mét robotica productiever maken. Robotisering kan in potentie de kwaliteit van arbeid en autonomie van werkenden vergroten, maar ook verkleinen. Het is van belang negatieve gevolgen zoals werkstress en burn-out te voorkomen en, aan de positieve kant, werkplezier en productiviteit te bevorderen.

 

Wat is de kracht van de sociocratische (mede)zeggenschap bij een inclusieve robotagenda?

De sociocratie bevordert medewerkersparticipatie optimaal. Bij de sociocratische (mede)zeggenschap worden besluiten in kringvergaderingen door medewerkers zelf genomen. Deze kringvergaderingen worden bij voorkeur onderling verbonden met dubbele koppelingen. Dit wil zeggen, dat minimaal twee personen in twee kringen volwaardig en gelijkwaardig op twee beleidsniveaus (mee)besluiten. Die twee personen hebben niet dezelfde rol. De ene rol is die van leidinggevende en de andere rol is die van medewerker of afgevaardigde. Hierdoor kunnen medewerkers zelf meegroeien met de inzet van robotica en belemmeringen binnen de eigen werkkring op twee beleidsniveaus gezamenlijk oplossen. De openheid en het vertrouwen dat hiermee ontstaat, neemt veel weerstanden en dilemma’s weg. Ook gaat men hierdoor beter beslagen met elkaar aan het werk.

 

Betere beslissingen door mensen dankzij machine learning

Dankzij machine learning - die werkt op mensgerichte, kunstmatige intelligentie (AI) - zijn robotassistenten ook nog in staat om mensen te helpen om betere beslissingen te nemen. In de meeste gevallen is technologie eerder aanvullend op menselijke capaciteiten dan dat het die gaat vervangen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de inzet van technologie voor het evalueren van informatie de komende twee jaar met 28% zal groeien, en dat tegen die tijd 18% van de besluiten wordt genomen door machines.

 

Worden mensen onmisbaar bij de besluitvorming?

De verwachting is, dat de mens vooralsnog een verbindend factor blijft vanwege specifieke competenties als: creativiteit, zelfontwikkeling, plannen & organiseren, assertiviteit, conceptueel denken, samenwerken, ondernemerschap, etc.

 

Advies Passioniek:

Wil je weten over werkplezier behouden en sociocratische besluitvorming? Passioniek heeft meer dan 10 jaar ervaring in het implementeren en het werken met deze sociocratische besluitvorming in teams. Bel +31610357189 of mail info@passioniek.nl.

 

#werknemers #robots #sociocratie #besluitvorming #werkplezier

 

Geraadpleegde bronnen

 1. IDC (onderzoeksbureau IDC) stelde vragen voor aan vijfhonderd senior influencers en beslissers van organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Australië. ABBYY, wereldwijd leider op het gebied van Digital IQ voor bedrijven, publiceert de resultaten in de IDC whitepaper 'Content Intelligence for the Future of Work'.

 2. Nationale Beroepengids schrijft over de robotisering van beroepen.

 3. Management Impact schreef een artikel over ‘Digitalisering: de kansen en bedreigingen voor bedrijven’.

 4. Robots.nu/nl/ geeft een overzicht van uiteenlopende gebruiksrobots.

 5. Website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Robotisering

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.