A3 Begeleiden (online) reguliere vergaderingen op sociocratische wijze

€ 450,00

Duidelijkheid, structuur en rust in de vergadering brengen, zodat iedereen voor 100% in de vergadering kan participeren.

Bij een lastig onderwerp, kan het erg plezierig zijn indien de vergadering door een externe gespreksleider wordt geleid.

En bij een belangrijke vergadering is het extra gewenst dat de vergadering volgens vaste spelregels verloopt, waarbij iedereen gehoord wordt en betrokken zal en kan worden.

 

Voor wie?

Managementteams, afdelingsteams, teamcoaches, Integrale Kindcentra (IKC’s), RvC of RvT vergaderingen. Sectoren: zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.

 

Als extern gespreksleider wordt op sociocratische wijze:

  • de agenda voorbereid;
  • een sociocratische vergaderstructuur gebruikt;
  • iedereen gehoord;
  • iedereen gelijkwaardig betrokken bij de besluitvorming;
  • duidelijker besluiten worden genomen waar iedereen achter kan staan.

 

Tijdens de vergadering is het resultaat:

  • Structuur en duidelijkheid;
  • 100% participatie en focus;
  • Iedereen wordt gehoord;
  • Een vergaderresultaat, waar iedereen zich in kan vinden.